Previous
Next
Hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 Hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 (30/11/2017)

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Tổng công ty Phát điện 2, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã tổ chức buổi hỗ trợ khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra.

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thư viện Video

  • Ảnh hoạt động

  • Ảnh hội thao

  • Tại Nhà máy Thủy điện Ankhê - Kanak

  • Lễ tích nước Hồ chứa An Khê Kanak